Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

Interpretacja indywidualna

Informujemy, iż wszystkie podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD, którzy będą ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, iż powinni oni wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz.613, z późn. zm.) w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Załącznik ten będzie wymagany przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność.

 

Poniżej zamieszczamy link do strony gdzie znajdują się wnioski:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/kip/interpretacje-indywidualne-informacje-praktyczne

 

Pytania - odpowiedzi PROW 2014-2020

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
Zachęcamy do korzystania z nich w razie wątpliowści dotyczących planowanych operacji.
LINK


 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

 

Numer identyfikacyjny

Przypominamy, iż każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poniżej link do wniosku na nadanie numeru identyfikacyjnego:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

Szkolenie

szkolenie podejmowanie ok

 

Szkolenie

szkolenie rozwój ok

 

Punkty informacyjne

punkty informacyjne fb

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik przeprowadziło, w okresie od 10.02.17 do 24.02.17, za pośrednictwem strony internetowej i portalu społecznościowego, konsultacje społeczne w zakresie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023.

W trakcie prowadzonych konsultacji wpłynął jeden wniosek w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru, który został przedłożony podczas Posiedzenia Zarządu a następnie zaopiniowany i przedstawiony podczas posiedzenia Walnego Zebrania Członków, które przyjęło wniosek, dokonując stosownej autopoprawki w dokumentacji.

Wprowadzona zmiana dotyczyła uszczegółowienia uwag do kryterium nr 2 w zakresie 1.1.1 oraz 1.1.2.

 
Więcej artykułów…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting