Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

dzie_aktywizacji

Poprawiony ( środa, 23 marca 2011 10:16 )

 

Informujemy, iż Beneficjenci działań 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" - tzw. Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi (typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki") zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących.

Wypełnione ankiety monitorujące należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego po otrzymaniu płatności ostatecznej (w terminie wskazanym w instrukcji wypełniania ankiety).

 

Ankieta monitorująca - Małe projekty - pobierz

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej - Małe projekty - pobierz

Ankieta monitorująca - Odnowa i rozwój wsi - pobierz

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej - Odnowa i rozwój wsi - pobierz

 

W celu ułatwienia Wnioskodawcom przygotowania wniosku o przyznanie pomocy zamieszczamy edytowalną wersję Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w załączeniu). Jest to jeden z załączników do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc "de minimis" pobierz

 

Wszystkich producentów lokalnych z terenu Ziemi Strzelińskiej, zachęcamy do udziału w organizowanym w dniach 11 i 12 grudnia 2010 r., w Sobótce, Ślężańskim Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego.

W programie Festiwalu m.in. prezentacje wyrobów rzemieślniczych, artystycznych, rękodzieła i produktów lokalnych połączone z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym; Konkurs na najpiękniejsze Drzewko Bożonarodzeniowe; Festiwal Stołów i Tradycji Wigilijnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze LGD Gromnik lub bezpośrednio na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ślężanie www.slezanie.eu

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z Biurem LGD Gromnik do dnia 3 grudnia 2010 r.

 

 

Poprawiony ( wtorek, 23 listopada 2010 09:28 )

 

W dniu 18.10. 2010 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej, na którym zatwierdzono listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2008 -2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik i wybranych do dofinansowania w ramach I I naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/ 413 ?Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Wnioski o przyznanie pomocy złożone do LGD zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie rozpocznie się ich dalsze rozpatrywanie pod kątem formalnym i merytorycznym.  W załączeniu przedstawiamy listę wybranych wniosków.
Lista wybranych wniosków
 

W dniu 1 października 2010 r. odbyło się posiedzenie Organu Decyzyjnego - Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, na którym  dokonano  oceny wniosków w ramach II naboru wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania  4.1/413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?

Rada Programowa  oceniła wnioski pod względem spełnienia kryterium zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej  oraz przyznała punkty na podstawie Lokalnych  Kryteriów Wyboru.

Przedstawiamy listę ocenionych wniosków

Pobierz

 

Stowarzyszenie LGD Gromnik zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące działania "Odnowa i rozwój wsi"

więcej

Poprawiony ( poniedziałek, 30 sierpnia 2010 10:17 )

 

Zachęcamy do udziału w  odbywających się w dniach 11-14 września 2010 roku w Poznaniu targach Smaki Regionów, połączonych z targami Polagra-Food, odbywającymi się w dniach 13-17 września br.  W ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stoiska będzie możliwe zaprezentowanie oraz promocja produktów i wyrobów z obszaru  LGD.

W celu poznania dalszych szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia

Poprawiony ( poniedziałek, 30 sierpnia 2010 09:28 )

 
Więcej artykułów…

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 następna > ostatnia >>

Strona 24 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting