Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Poprawiony ( poniedziałek, 30 sierpnia 2010 09:37 )

Więcej…

 

ZMIANY W INSTRUKCJACH

W związku ze stanowiskiem MRiRW upraszczającym rozwiązania dotyczące postępowania ofertowego dla działań Osi 4 Leader, informujemy, iż zmianie uległy zapisy instrukcji wypełniania WoP i WoPP w tym zakresie. Aktualizacja dotyczy części: Opis zadań oraz Informacja o załącznikach w zakresie zapytań ofertowych i ofert oraz kosztorysu inwestorskiego. W załączeniu ww instrukcje dla działań:

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów pobierz

"Wdrażanie projektów współpracy" pobierz

Poprawie uległa również instrukcja wypełniania Wniosku o płatność dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w następującym zakresie:

1. Opis pola 17 poprzez dodanie informacji, że kwota pomocy nie moze przekroczyć 70% kwoty kosztów kwalifikowalnych wraz z opisem własnego wyliczenia kwoty pomocy,

2. Opis części V - poprzez dodanie informacji o konieczności dopisania wartości pracy własnej,

3. Opis załącznika nr 10 - poprzez dodanie informacji, że załącznik nie jest wymagany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

pobierz

 

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w seminarium pn. ?Podejmowanie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w ramach wybranych działań Osi 3 w oparciu o Oś 4 PROW", które odbędzie się 25.06.2010 r. Seminarium poświęcone będzie realizacji osi 4 PROW. W ramach seminarium przedstawione także będą aktualne informacje dotyczące Różnicowania w kierunku działalności pozarolniczej i Mikroprzedsiębiorczości oraz zasad rozliczania tych wniosków.

Uczestnikami mogą być nie tylko przedstawiciele LGD, ale także zainteresowani beneficjenci z terenu działania Lokalnej Grupy Działania.

Zgłoszenia należy kierować do 22 czerwca br. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław (budynek B-1 parter).

Poprawiony ( poniedziałek, 30 sierpnia 2010 10:21 )

 

W dniu 8.06. 2010 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej, na którym zatwierdzono listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2008 -2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik i wybranych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków działania 4.1/ 413 ?Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tzw. Małe Projekty.
Wnioski o przyznanie pomocy złożone do LGD zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie rozpocznie się ich dalsze rozpatrywanie pod kątem formalnym i merytorycznym.  W załączeniu przedstawiamy listę wybranych wniosków.
Lista wybranych wniosków >>>

Poprawiony ( czwartek, 17 czerwca 2010 09:43 )

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przygotowuje IV edycję ?Katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie dolnośląskim?. W katalogu umieszczone zostaną produkty, które zgłoszone zostały do Wydziały Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz produkty, które ubiegają się o taki wpis, a także te produkty, które jeszcze nie zostały opisane w poprzednich edycjach katalogu.                                                                                     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik prześle wszystkie zidentyfikowane produkty w celu umieszczenia ich w katalogu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazywanie informacji w formie zdjęcia produktu w formacie JPG ( w rozdzielczości 1280 px x 960 px) oraz opis produktu z krótką historią i tradycją jego wytwarzania, a także dane adresowe producenta ( opis ? nie więcej niż ? strony formatu  A4; około 20 wierszy) na adres e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik czeka na zgłoszenia do dnia 18.06.2010 r. oraz zachęca do  udziału .

 

W dniu 19 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie Organu Decyzyjnego - Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, na którym  dokonano  oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach I naboru wniosków działania 4.1/413  ?Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tzw. Małe Projekty.
Rada Programowa  oceniła wnioski pod względem spełnienia kryterium zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej  oraz przyznała punkty na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Przedstawiamy listę ocenionych wniosków (Pobierz).

Poprawiony ( poniedziałek, 24 maja 2010 20:51 )

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik informuje o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu stworzenie Bazy Danych podmiotów zainteresowanych współpracą z LGD Gromnik w zakresie promocji oraz udziału w odbywających się imprezach kulturalnych.Realizacja przedsięwzięcia zapewni  zainteresowanym producentom lokalnym, wystawcom, twórcom, artystom oraz usługodawcom z terenu LGD  bezpośrednią informację o zakresie, terminie oraz charakterze odbywających się pokazów, wystaw, festiwali oraz innych przedsięwzięć.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik

Poprawiony ( poniedziałek, 28 czerwca 2010 09:29 )

 
Więcej artykułów…

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting