Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik organizuje nabór na stanowisko: Dyrektor Biura Miejsce pracy: Strzelin

Poprawiony ( czwartek, 10 grudnia 2009 13:52 )

WiÄ™cej…

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno - szkoleniowe

27 listopada 2009 r. godzina 12:00

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK

działaj±ce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie gmin: Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wi±zów zaprasza wszystkich chętnych, którzy chc± przyst±pić do konkursu ?Odnowa i rozwój wsi? i reprezentuj±:
-gminę;
-instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorz±du terytorialnego;
-ko¶ciół lub inny zwi±zek wyznaniowy;
-organizację pozarz±dow± maj±c± status organizacji pożytku publicznego

na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotycz±ce zasad korzystania z pomocy i składania wniosków w ramach Programu  ?Odnowa i rozwój wsi?
które odbędzie się
dnia 27 listopada o godz. 12:00 w sali nr 23 Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie

Poprawiony ( środa, 25 listopada 2009 22:55 )

WiÄ™cej…

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik
informuje o możliwo¶ci składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadaj±cych warunkom przyznania pomocy
dla działania ? Odnowa i rozwój wsi?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Poprawiony ( poniedziałek, 07 grudnia 2009 21:45 )

WiÄ™cej…

 

Numer identyfikacyjny producenta!

Informujemy, że beneficjenci składaj±cy wnioski w ramach działania 4.1/413 ?Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Małe projekty,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Różnicowanie w kierunku działalno¶ci nierolniczej,
musz± posiadać numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR (zgodnie z Ustaw± o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o płatno¶ć). Aby go uzyskać należy złożyć w Biurze Powiatowym Agencji, wła¶ciwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, wniosek o wpis do ewidencji producentów. Oddział strzeliński ma swoja siedzibę w Strzelinie, przy ul. Kamiennej 10, tel., 71 392 20 39.
 

Spotkanie informacyjno ? warsztatowe w Strzelinie 27.11.2009 r.

27 listopada 2009 r., w sali nr 23 Urzędu Miasta i gminy w Strzelinie odbyło się spotkanie informacyjno ? warsztatowe dotycz±ce zasad korzystania z pomocy i składania wniosków w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na spotkaniu omówione zostały główne założenia programu Leader, informacje ogólne i wytyczne działania ?Odnowa i rozwój wsi, przedstawiono również procedury konkursowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 

Spotkanie w Kamionkach - 16-17.11.2009 r.

W dniach 16-17.11.2009 r. w Kamionkach  byli¶my uczestnikami szkolenia pn. ?Dokumentacja rozliczeniowa ¶rodków unijnych ? przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych. Na szkoleniu omówione zostały m.in. ogólne zasady dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych, jak również wewnętrzne regulacje podmiotów gospodarczych.
 

Jelenia_GoraUczestniczyli¶my w szkoleniu ?Funkcjonowanie lokalnych Grup Działania ? aspekty prawne i ekonomiczno-finansowe?. Omawiane były zagadnienia prawne zwi±zane z działalno¶ci± stowarzyszeń, a także zasady rachunkowo¶ci i polityki finansowej LGD.

Poprawiony ( piÄ…tek, 11 grudnia 2009 22:42 )

 

Szkolenie w Krakowie 1-2.09.2009 r.

W dniach 1-2.09. 2009 r., w Krakowie, uczestniczyli¶my w seminarium dotycz±cym ?Zasad funkcjonowania LGD?. Przedstawione zostały m.in. zadania LGD jako podmiotu realizuj±cego LSR, zasady refundacji wydatków ponoszonych przez LGD a także funkcjonowanie LGD w ¶wietle umowy przyznania pomocy.
 

<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 następna > ostatnia >>

Strona 27 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting